• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych, badań termowizyjnych i wykonanie prób szczelności dla 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach.

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0132/16-00 z dnia

Wykonanie dokumentacji audytów energetycznych powykonawczych, badań termowizyjnych i wykonanie prób szczelności dla 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach.

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0133/16-00 z dnia

Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Mamy zaszczyt poinformować, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach objęła swym patronatem działalność Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wszystkich zgromadzonych w dzisiejsze mroźne południe przywitał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach Krzysztof Laskowski. Słowa o historii Gorzyc i regionu z okresu I wojny światowej skierowała do zebranych Przewodnicząca Komitetu

Przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego w Gorzycach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach, pl. Erazma Mieszczańskiego 5 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego w Gorzycach. Lokal Plac E. Mieszczańskiego 2/5 na I piętrze, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc powierzchnia użytkowa mieszkania 48,00 m2, do lokalu przynależy piwnica o pow.

Przetarg na lokal znajdujący się na ulicy Plac E. Mieszczańskiego 2/5

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach pl. Erazma Mieszczańskiego 5 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na pierwszeństwo ustanowienia odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego w Gorzycach 1. Lokal Plac E. Mieszczańskiego 2/5 na I piętrze, składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc, powierzchnia użytkowa mieszkania 48,00 m2, do lokalu przynależy piwnica o

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych – etap 2

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach- etap 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe Załączniki – Zapytanie ofertowe

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych – etap 1

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach- etap 1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe Załączniki: – Zapytanie ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 2”.

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach – etap 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0132/16-00 z dnia