• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Kategoria: Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach Pl. E. Mieszczańskiego 5, 39-432 Gorzyce ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia współfinansowanego ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w