• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Porady

Porady

Zasady oszczędzania wody w gospodarstwie domowym

Warto się zastanowić nad kosztami związanymi z opłatami za wodę często ilość zużytej wody nie wynika bowiem z naszych autentycznych potrzeb, lecz będącej wynikiem czasem pozornie drobnych zaniedbań bądź niedopatrzeń. Największe straty wody to efekt nieszczelnych instalacji i sieci wodociągowych. W przypadku sieci, dbają o nie zakłady wodociągowe. Domowe instalacje, to jednak sprawa ich użytkowników.

O ile instalacja wodna będzie szczelna istotna jest bieżąca kontrola szczelności armatury czerpalnej i spłuczek. Wydaje się to być błahą sprawą, jednak nieszczelność spłuczki – przeciek o szerokości 5 mm to straty w ciągu dnia nawet do 400 litrów, a w ciągu roku to ponad 130 m3. Kapanie z baterii umywalkowej z częstotliwością 12 kropli na 10 sekund to kolejne 21 litrów w ciągu dnia a ponad 7,5 m3 wody rocznie. Tych wskazań może nie policzyć wodomierz mieszkaniowy, ale wodomierz budynkowy, który pracując nieprzerwanie zliczy wodę z kilku takich lokali. W budynkach wielorodzinnych instaluje się liczniki indywidualne (lokalowe) oraz zbiorowe – budynkowe. Różnica pomiędzy licznikami indywidualnymi a licznikiem całego budynku to straty spowodowane przez kapiące krany baterie przeciekające spłuczki. Różnica ta doliczana jest do kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w lokalu.

Struktura zużycia wody w gospodarstwie domowym

Struktura zużycia wody w lokalach Zużycie l/os./dobę Zużycie l/os./m-c Zużycie l/os./kwart. Zużycie m3/os./kwart. %
Picie i gotowanie 4 120 360 0,36 3
Mycie naczyń 12 360 1080 1,08 10
Mycie ciała 12 360 1080 1,08 10
Kąpiel 33 990 2970 2,97 26
Spłukiwanie miski ustęp. 38 1140 3420 3,42 30
Pranie 18 540 1620 1,62 15
Sprzątanie 8 240 720 0,72 6
Razem: 125 3750 11250 11,25 100

Jak można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym?

1. Należy sprawdzać szczelność kranów i spłuczek w domu. Nawet niewielkie kapanie wody z cieknącego kranu może spowodować zmarnotrawienie sporej jej ilości w ciągu dnia. Kapiący kran widać gołym okiem, w przypadku toalety można wpuścić odrobinę barwnika spożywczego do spłuczki. Jeżeli barwnik zaczyna się pojawiać w misce, mimo że nie spłukujesz wody, to znaczy, że masz w toalecie przeciek;
2.
Nie należy używać toalety jako popielniczki, czy kosza na śmieci. Za każdym razem, kiedy spłukujesz niedopałek papierosa, chusteczkę higieniczną, czy inne małe odpadki, marnujesz 4- 6 l wody. Przy wymianie spłuczki można wybrać taką, która posiada przycisk regulujący ilość spłukiwanej wody;
3. Należy zakręcać kran po każdorazowym użyciu wody oraz nie korzystać z bieżącej wody, kiedy nie jest to konieczne, np. przy myciu zębów, goleniu a zwłaszcza podczas mycia naczyń;
4. Należy brać krótsze prysznice. Długie, gorące prysznice powodują marnowanie ok.10 l wody w ciągu każdej niepotrzebnej minuty;
5. Można zainstalować perlatory – rodzaj wylewki, końcówki kranu, prysznica itp. zwiększający optycznie strumień wody poprzez znaczne jej napowietrzenie. Zgodnie z danymi producentów, perlator potrafi oszczędzić od 15% do 60% wody;
6. Należy prać tylko wtedy, gdy ma się wystarczającą ilość ubrań, aby wypełniły całkowicie pralkę.
7. Należy zmywać naczynia w zmywarce dopiero wtedy, kiedy uzbiera się pełna komora;

 

Charakterystyka przecieków wody w instalacji mieszkaniowej

Opis przecieku Miara przecieku Wielkość przecieku
litr/doba m3/miesiąc
Bateria czerpalna zlewozmywakowa Nieznaczne nieszczelności 20-30 kropli/min 7-10 0,21-0,30
Średnie nieszczelności 60-80 kropli/min 20-25 0,60-0,75
Mocno nieszczelny zawór 80-100 kropli/min 28-40 0,84-1,20
Bardzo mocno nieszczelny zawór lub niedokręcony zawór baterii czerpalnej struga 3 mm rwąca się w krople 100-150 3,00-4,50
Bateria wannowa Nieznaczny przeciek 20-30 kropli/min 10-20 0,30-0,60
Wyraźny przeciek jednego lub nieznaczny z dwóch zaworów 40-70 kropli/min 20-40 0,60-1,20
Bardzo mocno nieszczelny lub niedokręcony zawór cienki strumień 100-200 3,00- 6,00
Miska ustępowa Nieznaczny przeciek widoczny w misce ustępowej Strumień szerokości 0,5 cm 300-500 9,00-15,00
Dobrze widoczny przeciek Strumień od 0,5-10 cm 500-800 15,00-24,00
Intensywny przeciek Strumień pow. 1,00 cm >1000 >30,00

Jak oszczędzać energię cieplną?

Opłaty za centralne ogrzewanie stanowią 50-70% pieniędzy wydawanych przez mieszkańców na cele związane z bieżącym utrzymaniem mieszkań. Mając na uwadze zarówno oszczędne zużycie ciepła, jak i bardziej sprawiedliwe rozliczanie na poszczególnych mieszkańców kosztów jego dostawy do budynku wdrożony został system rozliczeń kosztów ciepła oparty o wskazania podzielników kosztów ciepła.
Zgodnie z Polska Normą podzielnik kosztów ciepła jest to urządzenie wskaźnikowe służące do ustalania udziału procentowego ciepła oddanego przez grzejnik w ogólnym zużyciu ciepła w całym budynku, zmierzonego przez licznik ciepła. Z uwagi na różnicowaną wielkość straty ciepła w poszczególnych lokalach, zależną od usytuowania danego lokalu w bryle budynku wprowadzono do systemu rozliczania kosztów ogrzewania współczynniki korekcyjne wyliczane w oparciu o zapotrzebowanie lokalu na ciepło z uwzględnieniem jego położenia w budynku.
Aby bez wydatków ograniczyć zużycie energii i zatrzymać w mieszkaniu ciepło, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Należy używać tyle ciepła, ile rzeczywiście się potrzebuje.

W pomieszczeniach, w których przebywamy optymalna temperatura to 20 – 21 oC. Gdy w mieszkaniu utrzymujemy temperaturę 23 oC, a na zewnątrz jest ok. zera, to przez przegrody zewnętrzne ucieka o ok. 15% więcej niż wtedy, gdy w mieszkaniu jest 20 oC. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczenia. Również w ciągu dnia kiedy nikt nie przebywa w mieszkaniu nie należy utrzymywać zbyt wysokiej temperatury. Temperaturę w pomieszczeniach należy ustalić w zależności od swoich potrzeb i okoliczności, korzystając z zaworów termostatycznych. Jeżeli temperatura powietrza zostanie obniżona o 1 oC oszczędza się w tym pomieszczeniu 6 % energii. W ciągu sezonu grzewczego daje to znaczne oszczędności.

2. Mieszkanie należy wietrzyć krótko i intensywnie.

Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Przed wietrzeniem należy zawór termostatyczny całkowicie zamknąć i odczekać kilkanaście minut. Czas ten potrzebny jest szczególnie, gdy mamy zamontowane w swoim mieszkaniu grzejniki żeliwne. Ilość wody jest w nich duża i mimo szybkiego zadziałania zaworu reakcja układu jest opóźniona. Po tym czasie można na krótko, szeroko otworzyć okno. Jeżeli uchylimy okno przy otwartym zaworze, chłodne powietrze obmywając zawór spowoduje całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika. Również otwarcie okna na dłużej doprowadzi do takiej samej sytuacji. Zbyt wychłodzone pomieszczenia potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania. Tak marnuje się najwięcej ciepła.

3. Nie zasłaniać grzejników.

Starajmy się unikać blokowania drogi ciepła, które ma ogrzać nasze mieszkanie. Jeśli grzejniki będą obudowane, zasłonięte firankami, zastawione meblami lub suszącym się praniem powodujemy gromadzenie się ciepła przy grzejniku i zwiększamy znacznie straty ciepła przez ściany i okna. Odsłonięte grzejniki swobodnie promieniują ciepło do pomieszczenia.

4. Zamontować ekrany grzejnikowe.

Grzejniki z reguły zawieszone są pod oknami, a ich odległość od ściany jest mała i odbiera ona prawie całe promieniowanie cieplne tylnej części grzejnika. Ciepło to przenika przez ścianę i zostaje wypromieniowane na zewnątrz. Straty te można zlikwidować stosując ekrany grzejnikowe zabezpieczające ścianę przy grzejniku przed bezpośrednim nagrzewaniem i ucieczką ciepła na zewnątrz. Zamontowane za grzejnikami ekrany, pozwalają zaoszczędzić aż 5 % ciepła.

5. Drzwi i okna powinny być szczelne.

Okno jest najcieńszą częścią ściany. Dlatego unikamy w tym miejscu strat ciepła, na ile jest to możliwe. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzje. Wewnątrz pomieszczenia należy zaciągnąć zasłony , o ile nie zasłaniają jednocześnie grzejnika. W ten sposób można znacznie zmniejszyć straty ciepła.

6. Oszczędzaj ciepło w częściach wspólnych budynku.

Część opłat za ciepło to koszt ogrzania pomieszczeń wspólnych. Należy zwracać uwagę na:
– brak szyb na klatkach schodowych, suszarniach, pralniach, piwnicach;
– nie domykające się drzwi wejściowe;
– intensywne grzanie grzejników na klatkach schodowych;
– ubytki w izolacji instalacji centralnego ogrzewania.
– Wszystkie usterki należy jak najszybciej zgłaszać w administracji.

Tylko ciągła edukacja użytkowników lokali w budynkach wielorodzinnych dotycząca zasad oszczędnego gospodarowania ciepłem zużywanym na potrzeby centralnego ogrzewania przyniesie wymierne efekty w postaci niższych kosztów ogrzewania.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy i komu przysługuje?

W przypadkach trudnej sytuacji finansowej i ograniczonych możliwościach w regularnym i terminowym wnoszeniu opłat za korzystanie z mieszkania, niniejszym informujemy Państwa o możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty:

Formularze i druki wymaganych dokumentów są dostępne w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gorzyce.itl.pl/bip oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej. Wymaganymi dokumentami są:

1) Formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wypełniony formularz należy przedstawić w Spółdzielni Mieszkaniowej w celu potwierdzenia zawartych w nim danych.

2) Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Dodatek mieszkaniowy może otrzymać osoba, której średni miesięczny dochód na każdego członka gospodarstwa domowego w okresie 3-ech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza :

-w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury (która od dnia 01.03.2010 r. wynosi 706,29 zł), czyli nie przekracza kwoty 1.236,01 zł

-w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury, czyli 882,86 zł na członka rodziny.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się m.in.: pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot, zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków pielęgnacyjnych, pomocy w zakresie dożywiania, zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka.

3) W celu obliczenia średniej zarobków osoby pracujące przedstawiają zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich 3-ech miesięcy wystawione przez Zakład pracy na cele uzyskania dodatku mieszkaniowegorenciści i emeryci: odcinki świadczeń za okres ostatnich 3-ech miesięcy (lub decyzję o przyznaniu świadczeń), osoby niepracujące: zaświadczenie z PUP o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne lub o niefigurowaniu w ewidencji lub aktualną rodzinną książeczkę ubezpieczeniową, osoby pobierające zasiłek rodzinny: dokumenty potwierdzające wysokość zasiłku z ostatnich 3-ech miesięcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie 3 m-ce z Urzędu Skarbowego, osoby otrzymujące alimenty: odcinki świadczeń z 3 m-cy poprzedzających, osoby otrzymujące pomoc finansową od innych osób: oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy, osoby pobierający stałe świadczenia z OPS: wydruk pobranych świadczeń z OPS.

4) Wykaz opłat czynszowych za miesiąc, w którym składany jest wniosek

Wykaz należy pobrać ze Spółdzielni Mieszkaniowej i powinien być wystawiony na imię i nazwisko wnioskodawcy lub współmałżonka wspólnie zamieszkującego, a ilość osób wykazanych w deklaracji powinna być zgodna z ilością osób w wykazie opłat czynszowych.

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Przy rozpatrywaniu wniosku brana jest także pod uwagę powierzchnia użytkowa lokalu. Powierzchnia nie może być większa niż:

35 mkw. dla 1 osoby,

40 mkw. dla 2 osób,

45 mkw. dla 3 osób,

55 mkw. dla 4 osób,

65 mkw. dla 5 osób,

70 mkw. dla 6 osób.

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 mkw. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Gorzyce

Ul. Sandomierska 75

Pok. Nr 19, tel. (0-15) 8362-075 wew. 13.

Termin załatwienia sprawy i okres przyznania dodatku:

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Po upływie 6-mcy istnieje możliwość ponownego ubiegania się o dodatek.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przyznania zasiłku mieszkaniowego można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania pisma z negatywną odpowiedzią.

Podstawa prawna: