• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej

 

Cymerys Marian Przewodniczący
Stasiak Andrzej Z-ca Przewodniczącego
Wójcik Tomasz Sekretarz
Domagała Józef Członek
Dudek Ryszard Członek
Kamiński Stanisław Członek
Kowalczyk Urszula Członek