• (15) 836-21-76
  • Pon-Pt, 7-15

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych – etap 2

W związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach- etap 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, niniejszym ogłaszam następujące zapytanie ofertowe

Załączniki

– Zapytanie ofertowe nr 8 / 2017

– Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 8/2017